دابل۳۳جی تویز

170,000 تومان

دابل33
جی تویز
سایه باندار
عصادار پدالی
قفل فرمان
خلاص کن فرمان
ترمز دستی

توضیحات

دابل ۳۳
استاندارد
سایه باندار
خلاص کن فرمان
پدالی
عصادار
قفل فرمان
ترمزدستی
ابسته در کارتن